Labels

7 napos diéta (9) A hét fényképe (16) A hét idézete (20) A múlt feldolgozása (1) A szeretet mint életforma (2) adakozás (1) Advent 2013 (30) Advent 2014 (44) Advent 2015 (11) Advent2015 (1) Aggódás (10) ajándék (8) Alapítvány (4) alázatosság (1) alkalmatlanság (1) Anyáknapja (5) átadás (7) barátság (5) bátorítás (22) Békesség (19) belső békesség (5) belső viharok (11) beszéd (2) Biblia olvasás (5) Bizalom (36) bizonyságtétel (7) bölcsesség (5) Bűnbocsánat (4) céltudatos élet (2) család (1) csalódások (2) Csendes percek (1476) csüggedés (8) Depresszió (5) dicsőítés (8) Döntések (5) Egy misszionárius naplójából (14) egyedül (1) együttérzés (6) elengedés (1) életöröm (3) elfogadás (7) Elgondolkodtató történetek (16) előítélet (2) Emberekről van szó (14) Emlékezés (2) engedelmesség (5) erő (6) fájdalom (5) fáradtság (1) feladat (9) félelem (2) feltámadás (1) feltöltődés (4) Filmajánló (4) Főoldal (148) Galéria (39) gondolataink irányítása (4) Gondolatok (40) gondviselés (10) Gyermeknevelés (12) Gyógyulás (3) győzelem (2) hála (6) hálaadás (6) harag (1) harc (1) házasság (18) hit (19) hozzáállás (3) Húsvét (2) hűség (6) időbeosztás (3) igazság (6) Igehirdetés (38) Igevers (4) Ima (26) imádság (4) irgalom (7) Isten hűsége (22) Isten időzítése (1) Isten követése (4) Isten neve (4) Isten szeretete (37) Isten terve (4) Isten tudja (1) Isten válasza (10) Isten védelme (15) Isten vezetése (37) Istenen lévő tekintet (2) Istennel töltött idő (9) Istentisztelet (1) jellem (2) jellemsség (1) Jézus áldozata (5) Jézus barátsága (1) Jézus követése (23) jóság (1) jövő (1) kapcsolatok (17) Kegyelem (16) keresés (1) kételkedés (3) kétségbeesés (1) kísértés (5) kitartás (8) konfliktusok kezelése (2) korlátaink (1) könyörgés (3) könyvajánló (1) Könyvklub: A menedék (16) Krisztus követése (4) küzdelem (7) lehetetlen (1) magány (3) magvetés (1) margóra (1) megbízatás (2) megbocsátás (5) megelégedettség (4) megismerés (5) Megpróbáltatás (16) megtèrès (2) megváltás (3) megváltást (1) mint Jézus (1) neheztelés (1) nyugalom (4) nyugtalanság (2) odafigyelés (2) odaszánás (2) olvasói gondolatok (2) öltözet (2) önértékelés (18) önvizsgálat (5) örök élet (4) összetöretés (1) pihenés (2) próba (1) Receptek (4) Remény (15) sóvárgás (2) stresszkezelés (2) szabadság (5) szavaink ereje (1) szelídség (3) Szentlélek (1) szépség (2) szerelem (2) szeretet (20) szeretve élni (1) szolgálat (8) teherhordozás (1) tiszta szív (1) tisztánlátás (4) törődés (2) túlhajszolt élet (1) türelem (6) ünnep (3) valentin nap (1) változás (8) várakozás (5) vendégfogadás (1) Versek (36) veszteség (1) video (4) Vigasz (6)

2016. október 20., csütörtök

Ne aggódj, Isten most is működik

„ … Saul azt mondta szolgájának, aki elkísérte: ’Gyere, térjünk vissza, mert atyám már nem a nőstény szamarak miatt, hanem miattunk kezd el aggódni’.” 1Sám 9,5

Aggódtál már a gyermekedért? Hát persze, én is.
Amikor legnagyobb gyermekem, Ethan, elsős lett, egy nagy állami iskolába került, ahova több mint ezer gyermek járt. Féltettem a sok ismeretlen dologtól. Mi lesz, ha olyasmit tanítanak neki, amivel nem értek egyet? Mi lesz, ha rosszat les el valamelyik barátjától? Mi lesz, ha képlékeny kis 6 éves világnézetét a Biblia helyett a popkultúra alakítja majd?
Csatlakoztam egy imacsoporthoz, akik hetente összegyűltek imádkozni a gyermekekért, az iskolákért. Kértem, hogy imádkozzanak az én fiamért is, hogy találjon magának egy keresztény barátot. Ethan már másnap ezzel jött haza az iskolából: „Képzeld anyu, mi történt! Szünetben beszélgetni kezdtem az egyik fiúval, megkérdeztem tőle, hogy keresztény-e, és azt mondta, igen. És az osztálytársam!”
Míg én otthon aggódtam, Isten az iskolában működött.
Nem akármilyen társasághoz tartozom. Izrael első királyának az apja is hajlamos volt a fiáért való aggódásra.
Elkóboroltak a család nőstény szamarai, ezért Saul apja, Kis, elküldte fiát, hogy keresse meg őket. Egy szolga társaságában Saul átkutatta Efraim hegyvidékét, bejárta Salisa környékét, Saalim vidékét, majd Benjámin területét, és végül Cuf vidékére értek. Messze-meszze otthonról Saul a szolgához fordult, és ezt mondta neki: „Gyere, térjünk vissza, mert atyám már nem a nőstény szamarak miatt, hanem miattunk kezd el aggódni.”
Kétlem, hogy Saul apja gyenge idegzetű, ijedős ember lett volna. De még a legerősebb férfit is emészteni tudja az aggodalom, ha a gyermekéről van szó.
Talán Saul apja is kérdésekkel viaskodott. Isten prófétája, Sámuel igazolta, hogy Kis valóban aggódott, és másokat kérdezgetett a fiáról (1Sám 10,2b). Ilyen kérdések merülhettek fel benne: Mi van, ha eltévedt? Talán árokba zuhant? Hátha megsebesült, és nem tud hazajönni?
Míg ő azon törte a fejét, hogy vajon biztonságban hazaérkezik-e a fia, Isten előkészítette a terepet Saul számára, hogy Izrael első királya legyen.
Saul nem tévedt el. Pontosan ott volt, ahol Isten akaratából lennie kellett. A csibész szamarak utáni egész keserves hajszát Isten tervezte meg, hogy Sault eljuttassa Sámuelhez.
Arra int ez a történet, hogy aggódás helyett inkább imádkozzam a gyermekeimért, vigyem Isten elé a velük kapcsolatos kérdéseimet. Vegyem észre, hogy az iskola – és az élet – kihívásai szükségesek lehetnek ahhoz, hogy meghallják Isten hangját, és megkapják iránymutatását az életükhöz.
Ethan már középiskolás. És Istennek hála, még mindig jó barátok azzal a keresztény kisfiúval, akivel elsőben felfedezték egymást.
Akárcsak Saul, aki elindult holmi elkószált szamarak után, és Izrael kiválasztott királyaként tért haza, a te gyermeked (vagy akinek gondját viseled) szintén a hit személyre szabott útját járja. Az út tele van előre nem látható kihívásokkal és kegyelmekkel. Ne aggódj, míg úton van. Inkább imádkozz. Légy bátor. Aggódásaink, rettegéseink elcsitulhatnak attól a biztos tudattól, hogy Isten most is működik.

Rád bízom, Uram, az életemhez tartozó gyermekeket, kicsiket, nagyokat egyaránt. Segíts, hogy ne aggodalmaskodjam, hanem imádkozzam hittel, tudjam, hogy Te működsz az életükben. Ma nem fogok nyugtalankodni. Türelmesen kivárom a Te megoldásaidat az életükre. Köszönöm, Uram, hogy értem is működsz. Jézus nevében, Ámen.

Arlene Pellicane: Don’t Worry: God Is at Work,Encouragement for today, 2016.09.19.,www.proverbs31.org,fordítás: eszmélkedések.blogspot,kép:pinterest

2016. október 19., szerda

Mit jelent hinni?

„Ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz.” Róm 10:9


Nem kértem engedélyt, és még csak nem is szóltam szüleimnek, hova indulok. Abban a nagy stadionban lecsúsztam a székemről, s futni kezdtem a színpad felé. Jézushoz futottam. Édesanyám utánam szólt, kérte, álljak meg. Egy pillanatra visszanéztem, de a köztünk lévő távolságot egyre jobban feltöltötték az emberek. Normális esetben ettől megijed egy kis gyermek, de én nem féltem. Az erő, ami a színpad felé vonzott nagyobb volt, mint a félelem, hogy elszakadok édesanyámtól. Szerencsére az egyik rendező segített nekünk egymásra találni, és édesanyám mellettem volt, mikor bemutatkoztam Jézusnak.

Hét éves voltam, mikor először találkoztam Jézussal. James Robison evangelizációs körútjának egyik állomására mentünk el a szüleimmel. Megragadtak az evangelizátor szavai, aki Isten Fiaként és a világ Megmentőjeként beszélt Jézusról. Azon az estén a szemem megnyílt Isten reményüzenetére. Mikor Robison lelkész a színpadra hívta azokat, akik hiszik, hogy Jézus Isten Fia és Ő életük Megváltója, én is elindultam.

Nagyszerű élmény volt. Ám ahogy múltak az évek, valami egyre inkább zavart. Nem tapasztaltam meg azt a változást, amire számítottam. Valahányszor a szokásos mondatokat hallottam egy lelkész szájából: „Higgyetek Jézus Krisztusban, az Úrban, és tapasztaljátok meg a bűntől való megszabadulást, a békét, az erőt és az örömöt az életetekben”, mindig zavarban voltam. Hiszek Jézusban. Akkor miért nem válnak valósággá az életemben ezek az ígéretek?

Mint sokan mások, félreértettem a hit fogalmát.

„Hinni” sokkal több, mint elismerni, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Sajnos sokak számára a hit ennyit jelent: egy mentális elfogadást. Hozzám hasonlóan sokan elmondják a bűnbánati imát, mert hiszik, hogy Jézus meghalt a kereszten. De a bűnvallásra és a Krisztust követő életre való belső késztetés nélkül nem következik be a változás. A csak tudati szinten való elfogadás nem igényel elköteleződést, és nem is hoz maradandó változást.

A Biblia azt tanítja, hogy a hit azt jelenti, felismerjük, amit Krisztus tett a kereszten, és ennek hatására engedelmeskedni akarunk Neki és az Ő igéjének. A hit tehát engedelmességet jelent. Aki igazán hisz, azt átjárja Isten szeretete, és arra vágyik, hogy engedelmeskedjen az Ő akaratának. Hitük egyrészt motiválja őket, hogy engedelmeskedjenek, másrészt megadja azt a bizalmat, hogy teljes életüket Isten kezébe helyezzék.

Mikor végül rájöttem erre az igazságra, új, végeleges ígéretet tettem: „Istenem, én olyan meggyőződéssel hiszem, hogy Fiad meghalt a bűneimért, hogy akaratomat teljesen alávetem a Tiednek.” Aztán elkezdtem Isten igéjét tanulmányozni, és saját életemre alkalmazni. Ettől kezdve vettem észre az igazi változást. És még valamit: a gondjaim nem oldódtak meg egyből, de már nem egyedül cipeltem őket. S még valamit észrevettem: akárki bántott, vagy akármilyen baj történt, mindig átadtam Istennek. Ez olyan békét teremtett a szívemben, amilyet azelőtt soha nem éreztem.

Az igazi hívőt nem csak a bizonyságtétele, hanem engedelmességének gyümölcsei is megmutatják. Csak úgy lehetsz biztos, hogy igazi a hited és a másoké, ha az életed, az életük tükrözi ezt. Ha valaki megtapasztalta az Istennek átadott élettel járó változást, a körülötte állók észre fogják ezt venni a tetteiből.

Ha olyan vagy, mint én, töprengsz azon, miért nem történt semmi változás azóta, hogy kereszténynek tartod magad, talán arra van szükséged, hogy a hitvallásról tovább lépj a Neki engedelmeskedő élet felé. Hidd el nekem, megtalálod, amit keresel.


Uram, régóta felismertem, hogy Te vagy az Isten Fia és a világ Megváltója. Ma ennél többet akarok tenni: átadom neked az akaratomat. Neked engedelmeskedő életet akarok élni. Bocsásd meg bűneimet, és tölts el Lelkeddel. Jézus nevében, Ámen.

(Encouragement for today, 2010.03.11., Micca Monda Campbell, www.proverbs31.org, fordítás: eszmelkedesek.blogspot.hu, fotó: pinterest.com)

2016. október 18., kedd

Több dicsőítést, kevesebb nyafogást

„Ekkor felkelt Jób, megszaggatta ruháit, megnyírta fejét, leborult a földre és így imádkozott:
(…)amint az Úrnak tetszett, úgy lett, legyen áldott az Úr neve!” Jób 1:20-21


Mikor jó dolgok történnek veled, dicsőíted az Istent? És amikor rosszak? Én tudom, hogy nekem nem a dicsőítés az első gondolatom ilyenkor. Inkább a siránkozás. Siránkozom a kétségeim, a félelmeim, a hibáim miatt. Nyafogok azért, ami talán bekövetkezik. Panaszkodom, hogy milyen komisz az élet. Az imádás – talán az utolsó dolog, ami eszembe jut.

Mikor a mai igeverset olvastam, meghökkentett, hogyan reagált Jób, mikor megtudta, hogy fiai és leányai meghaltak. A szegény, sokat szenvedő Jób azzal vívta ki helyét az üdvtörténetben, hogy minden körülmények között hűséges maradt Istenhez. Hitt, bízott Istenben, akármilyen baj érte. Várakozott, a borús valóság dacára hitte, hogy Istennek valami jobb terve van számára. Mikor tehát a legszörnyűbb, a szívet darabokra szaggató hír megérkezett, első válasza az volt, amit a mai versben olvasunk: áldotta az Istent.

Nemrég egy alkalommal egyszerre kaptam jó és rossz híreket. Eldönthettem, hálát adok a jóért, vagy bánkódni kezdek a rossz miatt. Na mit gondolsz, mit tettem? Egyből neki a rossz hírnek, szomorkodtam, siránkoztam magamban, s aggodalmaskodtam olyasmiért, ami nem rajtam múlott.

Másnapi imaórámban ez a vers került elém. Isten figyelmeztetett, ráébresztett, hogyan reagáltam, jelezte, hogy nem volt kedvére való a válaszom a hírekre. Elismertem Neki, hogy hibáztam, kértem, mindig juttassa eszembe, akár rossz híreket kapok, akár jót, hogy elsőként Őt dicsőítsem, Őt áldjam, bármi történjék is. Imádásunk oka nem a körülményeink alakulása, hanem Isten természete: az Ő szívére koncentráljunk, ne a magunkéra.

Remélem, hogy sikerülni fog minden nap, minden eseményre dicsőítéssel reagálnom. Jób példáját szeretném követni, akkor is, amikor mást érzek, akkor is, ha a gondok és kétségek el akarnak uralkodni rajtam. „Legyen áldott az Úr neve!” Szeretném beépíteni az életembe a dicsőítést, vegye át a helyét a sok siránkozásnak. Velem tartasz?


Istenem, segíts, hogy első reakcióm ne a siránkozás, hanem a dicsőítés legyen. Segíts, hogy a Te szívedet keressem, ne a magaméra figyeljek. Mint a jó időkben, áldani akarlak a rossz időkben is. Segíts eszemben tartani, hogy nem a körülmények számítanak, hanem a Te természeted. Az pedig mindig méltó a dicsőítésre! És köszönöm, Uram, hogy türelmes vagy hozzám. Jézus nevében, Ámen.

(Encouragement for today, 2010.03.19.Marybeth Whalen, www.proverbs31.org, fordítás: eszmelkedesek.blogspot.hu, fotó: pinterest.com)

2016. október 17., hétfő

Hogyan szeressük Istent egyre jobban

„Áldjátok őt, dicsérjétek nevét. Mert jó az Úr; örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.” Zsolt. 100:4b-5


Emlékszem arra a későesti beszélgetésre apámmal, amiért olyan sokat imádkoztam. Istenről, Jézusról, a megváltásról beszélgettünk. Én magam is alig pár hónappal azelőtt értettem meg ezeket a dolgokat, és most minden vágyam az volt, hogy apám is megértse őket. Sőt talán még a megértésnél is jobban szerettem volna, hogy felébredjen benne is a vágy, hogy érezze meg, élje át, tapasztalja meg saját maga is az igazságot.

Apám magas intelligenciájú ember, leginkább arra számíthattam, hogy pusztán megérti legújabb szenvedélyemet. De olyan jó lett volna, ha annyira megszereti a Dicsőség Királyát, hogy hajlandó legyen követni Krisztust.

„Hogy tudnék szeretni valakit, akit nem is látok?”- mondta.

Kérdés volt, de nem volt számomra egyértelmű, hogy valóban kérdezi, vagy csak elutasítja a lehetőséget. Bárhogyan is, nem tudtam, mit válaszoljak. Most már tudnám. Rájöttem azóta, hogy Jézus megszeretésének kulcsa a hála.

Az 1 Jn 4:19-ben ezt olvassuk: „Szeretjük, mert Ő hamarabb szeretett minket”. Bár mi bűnösök voltunk, Ő pedig szent, Isten szeretett minket. Bár mi közömbösek, sőt ellenségesek voltunk vele, Ő szeretett. Bár mi magunk akartuk alakítani az életünket, Ő megmutatta nekünk az utat – Jézusban -, amin Vele járhatunk. Ha ezt hisszük és hálásak vagyunk érte, viszontszerethetjük Istent.

Jézus korának vallási vezetői, a farizeusok, mesterien követték Isten törvényeit, de nem ismerték fel Őt. A Lukács evangélium 7. fejezetében egy farizeus vendégül látja Jézust. Bejött a szobába egy prostituált, letérdelt és sírni kezdett, majd csókolni kezdte Jézus lábát, s a hajával törölgette le a könnyeit róla. Azután illatszert öntött rá. A farizeus felháborodott, miért fogad el Jézus bármit is egy ilyen nőszemélytől.

Jézus egy kérdést tett fel neki: Ha valaki elengedi két ember tartozását, akik közül egyik 5000, a másik 50 pénzzel tartozik, melyik fogja jobban szeretni őt? „Feltételezem, hogy az, amelyiknek többet engedett el”, válaszolta a farizeus (Lk 7:43). Jézus igazat adott neki, majd így folytatta: „Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba; vizet a lábamra nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával szárítgatta. Te nem csókoltál meg engem, ez pedig mióta bejöttem, szüntelenül csókolgatja a lábam. Olajjal a fejemet nem kented meg, ez pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Ezért azt mondom néked: neki sok bűne bocsáttatott meg, s ezért sok benne a szeretet is. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” (Lk. 7:44-47).

Ez az asszony felmérte bűnei nagyságát, és Isten szeretetének mértékét, amivel minden bűnét megbocsátotta és magához hívta. Hálás volt. Annyira túlcsordult benne a Jézus iránti szeretet, hogy ilyen pazarló módon fejezte ki érzelmeit, köszönetét.

Egyenes arányosság van bűneink felismerése és Isten iránti hálánk és szeretetünk között. Annak kulcsa, hogy jobban szerethessük őt, abban van, hogy felmérjük, mit tett, mit tesz, és mit fog tenni értünk, s nem szűnik bennünk a hála mindezért.

Soha senki nem fog érted többet tenni, mint amennyit Krisztus tett – gondolj ebbe bele, és töltse el lelkedet a hála. „Áldjátok őt, dicsérjétek nevét. Mert jó az Úr; örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.” Zsolt. 100:4b-5.


Istenem, hálás vagyok azért a szeretetért, amit irántam mutattál már jóval azelőtt, hogy én felismertem volna. Hálás vagyok áldásaidért, kegyelmeidért. Jézus nevében, Ámen.

(Encouragement for today, 2010.02.10.Rachel Olsen, www.proverbs31.org, fordítás: eszmelkedesek.blogspot.hu, fotó: pinterest.com)

2016. október 16., vasárnap

Az ima ajándéka

"Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, ..." 

Máté 19:13a

A szeretteinkért mondott ima az egyik legnagyobb ajándék, amit nekik adhatunk. Az ajándékozásnak pedig fontos részét képezi az, amikor tudatjuk velük, hogy imádkozunk értük. Ez az igazság a gyerekekre is vonatkozik.

Két unokánk Kansas-ben él, szóval elég gyakran láthatjuk őket. Férjemmel nagyon örülünk ennek, és mindig keressük az alkalmat, hogy velük lehessünk. 

Egyik alkalommal áthívtuk magunkhoz Justust és Hudsont, hogy bemutassuk nekik új lelkipásztorunkat és feleségét, akiknek gyönyörű hármasikreik és egy Hudson korabeli fiuk van. A gyerekek a hátsókertben játszottak. Néhány focimeccs és sok hintázás után szóltam, hogy ideje szünetet tartani és sütizni. Mind a hatan elkezdtek felém futni, amikor sikoltást hallottam. 

Justus elesett és valami megvágta a lábát. A seb nem volt mély, de ott volt egy seb a lábán, ami aggasztotta őt is és engem is. Ölbevettem síró unokámat, bevittem a házba, és addig tartottam, míg megnyugodott. Kitisztítottam a sebet, lefertőtlenítettem és óvatosan rátettem egy mesefigurás sebtapaszt. Ezután imádkoztam, hogy Jézus gyógyítsa meg a sérülését. Az ima után Justus aggodalma elmúlt, rámmosolygott és azt mondta:"Köszönöm, Mami!"

Néhány napig nem találkoztam az unokáimmal, de amikor legközelebb átmentem vigyázni rájuk, az első dolog, amit Justus mondott, az az volt, hogy :"Mami, Megtette!". Már rég kiment a fejemből a sérülése és az ima is, amit a gyógyulásáért mondtam - de Justus nem felejtette el. Nagy vigyorral az arcán a lábára mutatott, ahol a seb már alig volt látható, és így szólt:"Látod? Isten helyrehozta! Meghallgatta az imád!".

Ugye milyen csodálatos? De ez még nem minden.

Nemsokkal később, amikor Hudson megütötte a karját, Justus segített édesanyjának ellátni a sérülést. Justus imádkozott testvéréért és biztosította arról, hogy Jézus meggyógyítja. És Megtette!

Justus hisz az ima erejében, mert hallotta, amint nagymamája érte imádkozott, és az ima meghallgattatott. Majd megtapasztalta az ima erejét, amikor ő maga imádkozott testvére gyógyulásáért, ami szintén meghallgattatott. Justus, Hudson és én gyakran imádkozunk különféle dolgok miatt - a sötétben való félelem, szörnyek, őrült gépjárművezetők, vagy viharok miatt, - olyan dolgokról, amik az ő kicsi szívűket foglalkoztatják. Ez egy nagy ajándék - nekem és az unokáimnak is.

Te megajándékozod imával a szeretteidet? Tudják, hogy imádkozol értük?

Gyakran bonyolítjuk imáinkat, de valójában nem kell. Az imádkozás egyszerüen csak beszélgetés Istennel. Ő nem a szavaink összefüggőségére figyel, hanem a szükségünkre. 

Az ima nem egy vallási rituálé. Nem kell bizonyos számú lépéseket megtennünk ahhoz, hogy imánk eljusson Istenhez. 

Az imában kinyilvánítjuk teljes alárendeltségünket Isten felé. Elmondjuk Neki, hogy csakis Rá hagyatkozunk. "Igen"-t mondunk mindarra, ami előttünk áll, - még akkor is, ha nem tudjuk, hogy mi az. Nem kell térdre ereszkednünk vagy szemeinket becsuknunk. Az ima szüntelen beszélgetés szívünk és Isten között - a nap minden egyes pillanatában. 

Az ima kellene, hogy legyen az első reakciónk, nem pedig az utolsó mentsvárunk. Olyan természetesnek kellene lennie, mint annak, hogy lélegzünk.

Amikor valaki megkér, hogy imádkozz érte- tedd meg! Imádkozz vele a telefonban. Állj meg a bevásárlóközpontban, vagy húzódj félre az autóval és imádkozz! Imádkozz gyerekeiddel úton az iskolába. Hagyj imaüzenetet egy barátodnak, vagy kérj rá áldást. Kérdezd meg a pincért, vagy pincérnőt, hogy hogyan imádkozhatnál érte.

Ajándékozd meg az embereket az értük mondott imával! Ez az ajándék semmibe sem kerül.

"Atyám, szeretnék imaharcos lenni, olyan nő, aki tud szüntelenül imádkozni. Kérlek segíts meglátnom a szeretteim és a körülöttem élők szükségeit. Taníts imádkozni, Uram. Jézus nevében, Ámen."

"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thessz. 5:16-18)
(Forrás: girlfriendsingod.com 2016.10.12 Mary Southerland:The Gift of Prayer, Copyrighted by Girlfriends in God, Inc. 2013, Used with permission, fordítás: Király Mónika, fotó: pinterest)

2016. október 15., szombat

Amikor bátortalannak érzed magad

„Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok!” 

(Zsidó 10,35 EFO)Mentél már valaha keresztül olyan időszakon, amikor teljesen el voltál bizonytalanodva? Talán most is épp ilyenben vagy. Higgy nekem, egy cipőben járunk. Barlangba rejtőztem Illéssel, a tök alá Jónással és a sivatagba Mózessel.

Akkor lép fel a bátortalanság, ha nagy rés kerül az elképzeléseid és megtapasztalásaid közé – amikor rés kerül aközé, amit reméltél és ami valójában történt. A bátortalanság le tudja rombolni a szenvedélyt, és alá tud ásni célkitűzéseidnek. Gyökeret verhet amiatt, amit valaki kimondott vagy éppen nem mondott ki – egy édesanya, aki túl sokat mondott vagy egy édesapa, aki túl keveset. Összeegyeztethetetlen elképzelések képezik a bátortalanság táptalaját, ami így megkétszereződhet és gyökeret verhet.

Egyértelműen látjuk ezt Mózes életében. Amikor negyven éves volt, arra számított, hogy ő lesz majd az emberei beszállítója. De amit megtapasztalt, csak elutasítás és megbánás volt. Negyven évvel később, amikor Isten őt hívta, hogy vezesse ki a zsidókat Egyiptomból, Mózes így érvelt: „Akkor ezt mondta Mózes az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én” (2Mózes 4,10). Amit Mózes dadogva próbált elmondani, nem volt igaz. Ahogy Lukács emlékeztet bennünket: „Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben” (ApCsel 7,22). Mózes a hibái alapján bírálta el és ejtette túszul önmagát a bátortalanság állandósult állapotában. Kedves barátnőm, nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi ne essünk ugyanebbe a hibába!

A bátortalanság nagyon sok hívőnél eredményezi a kereszténység zsákutcájába jutását, és a kalandos hit élményeinek megtagadását. Azt motyogják reményeiknek és álmaiknak címezve, hogy „ha egyszer becsapsz, az a te szégyened, ha kétszer, az már az enyém”. Azzal a hamis hiedelemmel töltik be a remélt és a tapasztalt dolgok közti rést, hogy nem éri meg az erőfeszítésük. Amit mi úgy élünk meg, mintha állandó állapot lenne, Isten ideiglenesnek látja. Amit az egyik legnagyobb visszaesésednek látsz, az Isten építőeleme bámulatos csodái végrehajtásához. Ha reményeidben és álmaidban ellenállásokba ütközöl, lehetséges, hogy jó helyen vagy. A gonosz sem piszkálna, ha nem fenyegetnéd őt tervei végrehajtásában.

A gonosz valójában el akarja kobozni önbizalmadat, és ehhez a legmegfelelőbb alkalom számára az, amikor a bizonytalanság időszakán mész keresztül. De te őrizd csak a szíved. Ne maradj tudatlan, nehogy megengedd neki, hogy visszatartson, hogy elgáncsoljon. A körülmények – nos azok csak a körülményektől függnek, de járulékos veszteséget okoznak a Krisztusba vetett bizalmadtól való eltántorítás csatájában. Szóval ne hagyd győzni a gonoszt. Jézus Krisztus által te több vagy mint győztes! Hagyd az elgyengítő bizonytalanságot, és láss hozzá az újabb feladataidhoz!Szerető Atyám, beismerem, hogy néha elbizonytalanodom, és úgy érzem, már nem megy. Amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy én elképzeltem, fel akarom adni. Segíts emlékeznem, hogy a legnagyobb kudarcok is a Te építőelemeid bámulatos csodáid végrehajtásához. Adj nekem isteni bizalmat, amire igenis szükségem van a továbblépéshez.

Jézus nevében, ámen.
(forrás: http://girlfriendsingod.com/when-you-feel-discouraged/, Sharon Jaynes, Copyrighted by Girlfriends in God, Inc. 2013, Used with permission,  www.girlfriendsingod.com, fordítás: Kiss Erzsébet Janka, fotó:Country, Coffee and Sunshine)

2016. október 14., péntek

Legyél az, akinek Isten teremtett

„Csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk. Megparancsolja a hónak, hogy hulljon a földre, a záporesőnek és a felhőszakadásnak, hogy zuhogjon.” Jób 37,5-6

Volt egy szakasza az életemnek, amikor minden igyekezetemmel azon voltam, hogy szakszerű, elegáns, rendezett egyéniségnek lássanak. Nadrágkosztümöt viseltem. Minden határidőt szigorúan betartottam, olyan feladatokat vállaltam el, amik másra voltak szabva. Visszanézve nem értem, miért tartott olyan sokáig, hogy rájöjjek, szerepet játszom, valaki másnak a szerepét, nem azt, amit Isten nekem szánt.

Én rendetlen vagyok és hangos, szeretek ölelkezni, és könnyen elsírom magam. Szeretem a mesélést, az étkezéseket, és nincs érzékem a rendszerességhez. Kegyelmi ajándék volt, hogy végre felfogtam, bármennyire vágyom rá, az a munkakör nem nekem való.

Nálad milyen változással járna, ha elismernéd, milyen vagy, milyennek teremtett Isten?

Nagyon szeretem mai alapigénket, imádom azt a szabadságot és kegyelmet, ami elárad bennem, miközben olvasom.

Azt mondja Isten a hónak, hogy „hulljon a földre”. Ennyi. Egyetlen feladat. Hullj. Aztán azt mondja a záporesőnek, hogy „zuhogjon”. Lényegében nem mond mást, mint hogy: Tedd azt, amire teremtettelek. Eső vagy – ess. Hó vagy – hullj.

Szeretem ezt az egyszerűséget, hatalmas terhet vesz le a vállamról. Isten arra kér, legyek az, akinek teremtett. És téged is arra kér, hogy legyél az, akinek megalkotott.
Nem mondja a hónak, hogy olvadjon el, és legyen eső. Az esőnek sem kell hóként hullani alá. Azt mondja Isten: Tedd a dolgod. Azt, amit szeretsz csinálni, azt, amire teremtettelek.

Hányan és hányan próbálkozunk görcsösen mást csinálni, másnak a szerepét játszani. Kialakítunk magunknak egy végtelen listát olyan tulajdonságokból, képességekből, amiket ha elsajátítunk, szeretni fognak, vagy biztonságban leszünk, megtapasztaljuk a boldogságot. Kimerítő élet az ilyen, tudom, mert én is jártam ezen az úton.

Te milyen feladatot kaptál Istentől? Milyennek alkotott?

Mit végzel olyan könnyedséggel, mint a hó a havazást? Valljuk be őszintén, sokan eltávolodtunk az eredeti hivatásunktól. Magunkra húztunk valamit, amit mások vártak tőlünk, amiről azt hittük, majd boldoggá tesz, biztonságot ad, vagy elnyerjük vele valaki tetszését.

Rájöttem, milyen gazdagító élmény visszafordulni lényegi önmagunkhoz, azokhoz a kedvtelésekhez, képességekhez, szenvedélyekhez, amit Isten oltott belénk valamikor réges-régen.
Ha megvizsgálom az életemet, felfedezem azokat a kedvteléseket, egyéniségvonalakat, amik végigkísérték: könyvek, olvasás, emberek és kapcsolatok, ételek és vendéglátás. Ezeket mindig szerettem, és most is sok örömöt, kiteljesedést jelentenek.

Gondolj vissza kamaszkorodra, gyermekkorodra, önmagadra, amilyen mindig is voltál. Isten beleégette a szívedbe bizonyos képességek, vonzódások szent és gyönyörűséges gyűjteményét. Mi az, amit mindig is szerettél csinálni? Mi az, ami mindig örömöt okoz?

Ahogy a korban haladunk előre, lassan lehámlik rólunk sok elvárás, nyomás, és védelmezni kezdjük az alattuk meghúzódó kincseinket. A kulturális közeg, amelyben élünk, meg akarja határozni, mit jelent nőnek lenni, mit jelent sikeresnek lenni, milyen az értékes élet.

De ezek az elvárások belekényszerítenek a taposómalomba, átvitt és konkrét értelemben is, igyekszünk felvenni a tempót, mindent megteszünk, hogy kellően vékonynak, fiatalnak, ragyogónak lássanak, hogy otthonunk megfeleljen az elvárásoknak, és még az álmaink is rendezettek és gyümölcsözőek legyenek. De ez nem élet. Így sosem találjuk meg az örömét és értelmét annak, hogy élünk.

A hónak nem kell mást tennie, arra teremtették, azt a parancsot kapta, hogy hulljon. Az esőnek nem kell mást tennie, arra teremtették, azt a parancsot kapta, hogy essen. Neked nem kell mást tenned, arra teremtettek, azt a parancsot kaptad, hogy az legyél, aki vagy – furcsa és gyönyörű, tökéletlen és rendetlen és szeretnivaló.

Mit kell levetned, hogy felszínre kerüljön lényegi önmagad, akinek Isten teremtett? Mit kell elhagynod, hogy visszaszerezd egyedi vonásaidat, amiket Isten a maga céljára tervezett?Istenem, adj bátorságot, hogy azt az életet éljem, amelyre elhívtál, ugyanolyan bátorsággal és magabiztossággal, ahogy hull a hó és esik az eső. Segíts elhagynom a szerepeket, a megfelelési vágyat, hadd élhessek békességben akként, amilyennek te látni szeretnél – tudatosan, a Te akaratod szerint. Jézus nevében, Ámen.

Shauna Niequist: Be Who God Created You to Be,Encouragement for today, 2016.01.12.,www.proverbs31.org, fordítás:eszmelkedesek.blogspot, kép:pinterest

2016. október 13., csütörtök

Hitet az érzelmekre

„Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” Zsolt 25,5b

Hónapokig dolgoztam rajta, sokat vártam tőle, tele voltam reményekkel. Aztán egy szempillantás alatt összeomlott az egész. Éles késként hasított szívembe a valóság, és apró szilánkokra szabdalta az álmaimat. Hatalmas csalódás volt; nehezen lettem úrrá az érzéseimen. Fáradhatatlanul dolgoztam ezen a terven, és most nemcsak csalódást, de elutasítást is éreztem.

A csalódás ingerültségbe, majd bánatba fordult. Nem éreztem igazságosnak.

Miért nem hallgatta meg Isten a kéréseimet? Miért helyezett a szívembe egy álmot, hogy aztán hagyja összetörni? Miért engedte, hogy ez megtörténjék? Miért épp velem történt?

Tudtam, hogy pozitívan kéne hozzáállnom, nem kellene feladnom, de nem éreztem magamat képesnek rá.

A kérdések tovább doboltak az agyamon. Mi értelme volna? Miért lenne jó újrakezdeni? Ha Isten ennyi idő után nem hallgatott meg, minek folytassam a próbálkozást?

Látod, hagytam, hogy az érzelmeim eluralkodjanak a gondolkodásom fölött, és háttérbe szorítsák a hitemet.

Csak a csalódás kiváltotta érzelmekkel foglalkoztam, ahelyett, hogy Istennek a hitem által nem látható ténykedését figyeltem volna a háttérben. Igazságtalannak éreztem a történteket, s nem gondoltam arra, hogy Isten megoldásai mindig a lehető legjobbak. Azonnali eredményeket vártam, ahelyett, hogy Isten tökéletes időzítésére hagyatkoztam volna.

Rövidesen rájöttem, hogy érzelmeim a hitem útjában állnak. Ezért a 25. zsoltárhoz fordultam, hogy a következő versek átmossák a lelkemet:

1. „Uram, hozzád emelem a lelkemet,”

Kedveszegett voltam, értéktelennek, reményvesztettnek, elutasítottnak éreztem magam. Kiöntöttem a lelkem az Úrnak, és Ő figyelt rám.

2. „Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!”

Isten figyelmeztetett, hogy Benne bízzam, ne a vágyaimban vagy egy álomban. Ne a világ véleményében. Ne a saját képességeimben. Ne az időzítésemben. Ne az ötleteimben. Csak Benne. Elé hoztam az ellenségeimet: a kétségeket, az elbizonytalanodást, az összezavarodást, az elkedvetlenedést.

3. „Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!”

Mindegy, valóra válnak-e az álmaim, nem fogok megszégyenülni, mert Isten az istenem. Ha tervei keresztezik is az álmaimat, tudom, örök ígéreteit be fogja tartani.

4-5a. „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem,”

Itt megálltam. Kezdtem világosabban gondolkodni. „Miért verem a falba a fejem? Miért aggodalmaskodom, miért esem kétségbe? Hagyom, hogy Isten irányítsa az utaimat?” Isten gyöngéden figyelmeztetett, hogy ő a tanár, mi diákok vagyunk.

5b. „mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem”.

Ha a vágyaimba és a képességeimbe vetem a reményemet, eleve kudarcra ítélem magam. Egyetlen reményem az örömre és a beteljesülésre Krisztustól származik. A reményt csak Benne találhatom meg, nem emberekben, karrierben, férjben, gyermekekben, egyházban, anyagi sikerekben, gondtalan életben, beteljesülő álmokban.

Mindig fognak érni csalódások. De ha Istenben élünk, csalódásaink a Vele való találkozások színhelyei lesznek, ahol újra Belé vethetjük bizalmunkat. De gyakorolnunk kell, hogy hitünk eluralkodjék érzéseink fölött.

Uram, Te ismered szívem fájdalmát, a csalódás tüskéit, amik megsebeztek. Segíts, hogy bízzam Benned ahelyett, hogy felőrlődnék bánatomban. Tölts fel olyan erős hittel, ami uralkodni tud az érzelmeim felett. Jézus nevében, Ámen.Encouragement for today, 2010.08.23.,www.proverbs31.or, kép:pinteres, fordítás:eszmelkedesek.blogspot

2016. október 12., szerda

Az irgalmasság cselekedetei

„Megmondta neked, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és hűségesen/alázatosan járj Istennel.” Mikeás 6:8A bátyám kiszállt a repülőgépből: két kisgyermek a két karján, kettő pedig a nyomában. Afrikába indult a Libériában dúló háborúban árván maradt három kisgyermekért – és néggyel érkezett haza.

Egy véletlen találkozás egy szegénységsújtotta faluban választás elé állította: megment egy éhhalál szélén álló csecsemőt, vagy hagyja meghalni. Így hát amikor a fiatal édesanya átadta neki a babát, bátyám megígérte, hogy apja lesz a gyermeknek. Döntött anélkül, hogy mérlegelte volna a mellette vagy ellene szóló érveket, és anélkül, hogy a feleségével megbeszélhette volna. Ez az irgalom!

A következő két hét azzal telt, hogy kiskanállal táplálta a csont és bőr gyermeket, váltotta rajta a malária-elleni pelenkákat, hurcolta a babahordozókendőben. A többi hármat meg vonszolta maga után. Mikor végre megérkezett Nashville-be, ötven jóbarát és családtag fogadta könnyekkel és tapssal. Amikor szemtől-szembe találkozol az irgalommal, nem bírod ki sírás nélkül.

Meriam Webster értelmezőszótára három meghatározást ad az irgalomra:

„Szánalom vagy megbocsátás egy bűnössel szemben.”

„Isteni kegyből vagy szánalomból fakadó áldás.”

„A szenvedők iránti részvét cselekedetei.”

Irgalom. Isten azt szeretné, ha kiárasztanánk másokra. Nemcsak más földrészeken élő árvákra, hanem a házunkban lakó emberekre is. Meg a munkahelyünkön dolgozókra. Azokra, akikkel együtt járunk templomba. Vagy a buszon velünk utazó idegenekre.

Gyakran eszembe jut bátyám döntése, nem azért, mert ilyen szélsőséges helyzetekkel találkozom, hanem mert naponta van lehetőségem az irgalom gyakorlására. Egy kedves szó a dacos kisgyermekemhez. Egy mosoly a férjemre, aki megint elkésett a vacsoráról. Csendben ülni a barátnőm mellett, aki az ötödik spontán vetélésén van túl. Megbocsátás, amikor legszívesebben odacsapnék.

Van, akinek az irgalom az AIDS-fertőzött afrikai területek árváival való foglalkozást jelent. Nekünk talán a mentorálást, az adakozást, az önkéntes munkát, egy szegény gyermek rendszeres anyagi támogatását.

Jelenthet egy aláírt csekket a földrengés-sújtotta vidéken élőknek, hogy friss vízhez és gyógyszerhez jussanak. Az irgalom gyakorlása arra késztethet, hogy bemocskold a kezed a lakóhelyed hajléktalanszállóján vagy egy bölcsődében végzett munkával. Irgalom az is, ha valaki úgy dönt, kihordja a nemvárt terhességet.

Mindegy hogyan, de amikor igazságban és irgalomban cselekszünk, Isten valóságát mutatjuk meg a világnak. Ezt a leckét első kézből tanultam meg a bátyám példáján.

Kicsi unokahúgom ma már szép, egészséges ötéves kislány, akinek nem maradt emléke a halál közelségének megtapasztalásáról. Az éhezés és a malária fenyegetése már régen a múlté. Nevet, táncol, és meg van győződve róla, hogy az apukája a legkedvesebb ember a világon. Egyetlen irgalmas cselekedet elmaradása – és az emlékét is elfedte volna már Afrika pora.


Uram, segíts, hogy szeressem az irgalmasságot. Add, hogy az igazságot cselekedjem nemcsak életem nagy pillanataiban, hanem a bezárt ajtók mögött is. Segíts szeretni, amikor gyűlölni szeretnék. Segíts, hogy adni tudjak, amikor meg akarnék tartani. És add, hogy a bennem élő Jézust nyújtsam egy elveszett és haldokló világnak. Jézus nevében, Ámen.

(Encouragement for today, 2010.02.01., Ariel Allison Lawhon, www.proverbs31.org, fordítás: eszmelkedesek.blogspot.hu, fotó: pinterest.com)

2016. október 11., kedd

Takarítás a feladatok között

„De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.” Zsolt 31:14-15


„Gyorsan, anya …nézd azt a nőt!” Tizennégy éves, autóvezetést tanuló fiam kiáltott így rám, miközben a michigani US-27-esen haladtunk egy tennivalókkal zsúfolt csütörtök délután. „Ez a nő nem normális”, tette hozzá nyomatékkal.

Átnéztem a mellettünk haladó autóra, arra számítva, hogy a vezetési szabályokat még nagyon komolyan vevő gyermekemnek nem tetszik, ha valaki nem pontosan tíz óra-két óra pozícióban tartja a kezét a kormányon. Attól, amit láttam, úgy megdöbbentem, hogy majdnem leszaladtam az útról.

A mellettünk lévő autóban ült egy nő, és a következőket csinálta: jobb válla és a füle között szorította a telefonját beszélgetés közben, bal kezében egy gyorsétkezdei salátásdobozt, jobb kezében egy salátadresszinges zacskót tartott, amit a fogával próbált kibontani, és mindeközben a térdeivel kormányozta az autót. Ilyen nincs! Nem volt kétséges, hogy ha sokáig folytatja ezt a sokfeladatos vezetési technikát, balesetet fog okozni.

„Soha nem tennék ilyet vezetés közben”, gondoltam önelégülten. „Veszélyes, és teljes mértékben szabálytalan.” Hát igen, ha a biztonságos vezetés ismeretéről van szó, az alma nem esett messze az „Édesem, nem kapcsoltad be a hátsó indexet”-féle anyai fától.

Késő este aztán belém vágott az igazság. Az lehet, hogy vezetés közben nem csinálok veszélyes többletfeladatokat, nehogy ütközésnek tegyem ki magam. De a mindennapi életemben? A napirendemben? A heti-havi időbeosztásomban? Az „ezt még biztos el tudom vállalni, hogy szeressenek”-féle gondolkodásomban? Bevallom, sokszor túlvállalom magam párhuzamos feladatokkal, veszélyeztetve saját épségemet.

Pár éve szelíd figyelmeztetést kaptam Istentől a huzamos stressz által kiváltott, orvosi segítséget igénylő állapotból való gyógyulás közben: vakargassam le életem tányérját. Bármilyen jónak tűnnek is, a túl sok feladat gyakran odavezet, hogy elveszítjük hatékonyságunkat Isten szolgálatában. Ő ismeri a korlátainkat. Ő megérti képességeink határait. Készen áll arra, ha kérjük, hogy segítsen eligazodni a tevékenységek óceánján, ami sokunkat elnyeléssel fenyeget.

Egyik nap, amikor lélegzetvételnyi időm sem volt a sok tennivalótól, elém került a fenti ige. Bár tudom, hogy Dávid, a szerző, igazi, fizikai valójukban létező ellenségekről ír, akik üldöznek, elkapnak, megsebesítenek, én a magam túl sok vállalását tartottam aznap a fő ellenségnek. A házon kívüli tevékenységek, felelősségvállalások fenyegettek. Üldöztek, bekerítettek és készültek lesújtani rám.

Istennek hála, Ő kimentett az elfoglalt élet pusztaságából. És ezt veled is megteheti. Arra vár, hogy túlságosan megtöltött élettányérunkat odanyújtsuk hozzá, söpörjük és vakarjuk le róla az összes tennivalót és felelősségvállalást, majd minden egyes darabkáról megkérdezve a véleményét, csak azokat helyezzük vissza, amiket Ő látni akar a tányérunkon.

Ezután már tudunk fehér foltokat hagyni a határidőnaplónkban, és időt és teret engedni a világegyetem Urával való találkozásra, aki csak arra vár, hogy megnyugodjunk, és csendben maradjunk, figyeljünk az időt magát teremtő Istenre, és tanuljunk Tőle.

Hát így állunk. Elővetted már a tányérvakaró gumilapátot? Fogjunk hozzá a takarításhoz, mielőtt összetörünk és elégünk!
 


Uram, bocsáss meg nekem, amiért hagyom, hogy az elfoglaltságok beborítsák életemet, és kirekesszenek Téged és a szeretteimet. Segíts, hogy élettányéromra csak azokat a dolgokat helyezzem vissza, melyeket Te szeretnél látni rajta. Jézus nevében, Ámen.

Egy kis segítség:

Vegyél elő egy papírt, és írd egymás alá azokat a tennivalókat, amelyeket a munkádon és az otthoni feladatokon kívül elvállaltál. Gondold végig, mennyi időt vesznek el egyenként egy hetedből. Amikor kész vagy, imádkozva tárd Isten elé, amire jutottál.

Tedd fel magadban a kérdést: Milyen tevékenységekre és felelősségekre mondtam igent, amire a szívem azt súgja, hogy nem kellett volna?

Hogyan tudnám leszűkíteni szabadon választott feladataimat, hogy több időm jusson azokra a kötelességekre, amire Isten akarata szerint összpontosítanom kell az erőimet?

Mt 6:33-34: „Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”

  1Mózes 2:2: „A hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet végzett, és a hetedik napon megpihent minden munkától, amelyet végzett.”


Encouragement for today, 2010.01.29., www.proverbs31.org, Karen Ehman, fordítás: eszmelkedesek.blogspot.hu, fotó: pinterest.com)